Pradžia » UGDYMAS KARJERAI

Noriu paskaityti apie

UGDYMAS KARJERAI

Bendra informacija

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

PASKIRTIS

Teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas, padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

TIKSLAS

Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos, darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

UŽDAVINIAI

  • Siekti, kad mokiniai pažintų savo asmenybės savybes, gabumus, interesus, juos kritiškai vertintų ir taikytų planuodami ir įgyvendindami savo karjerą;
  • Kurti metodinę-informacinę bazę bei mokyti mokyklos bendruomenę ja naudotis, vykdant ugdymą karjerai, karjeros konsultavimą ir informavimą bei profesinį veiklinimą;
  • Padėti mokiniams įvertinti darbo pasaulio kaitos tendencijas ir gebėti koreguoti karjeros ir gyvenimo tikslus, atsižvelgiant į asmeninius ir aplinkos pokyčius.

KONTAKTAI

 

Ugdymą karjerai „Germanto“ progimnazijoje vykdo karjeros specialistė Inga Motuzaitė, el. p. inga.motuzaite@sctelsiai.lt.

 

TESTAI

NAUDINGOS NUORODOS

DOKUMENTAI

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”