Pradžia » Istorija

Noriu paskaityti apie

Istorija

Mokyklos istorija

Direktoriai:

1961-1968 m. m. Paulius Beresnevičius
1968-1971 m. m. Jonas Prūsas
1971-1976 m. m. Zenonas Šešplaukis
1976-1985 m. m. Julijonas Jankauskas
1985-2004 m. Bronislovas Žalys
2004 m. Alma Mikienė

1961 m. rugsėjo 9 dieną duris atvėrė Telšių 3-oji vidurinė mokykla. 1084 mokiniai džiaugėsi erdviomis klasėmis, puikiomis dirbtuvėmis, gražiais kabinetais. Mokyklos direktoriui Pauliui Beresnevičiui teko nelengvas uždavinys – reikėjo suburti darnų ir darbštų mokytojų kolektyvą. 1961-1962 mokslo metais susibūrė ir pirmasis sporto klubas, kuris pasiekė gražių pergalių ne tik rajoninėse, bet ir respublikinėse varžybose. Pirmieji metai prabėgo tarsi akimirka – pavasarį brandos atestatus gavo ir išleistuves šventė 37 abiturientai.

Per septynerius direktoriaus P.Beresnevičiaus vadovavimo metus mokykla pasiekė žymių rezultatų, o molėtas mokyklos kalnas pavirto žydinčiu gėlių kilimu, džiuginančiu kiekvieno praeivio akį.

1968 metais direktoriumi paskiriamas Jonas Prūsas. Tų pačių metų sausio 27 d. juridiškai buvo patvirtintas trečiasis respublikoje (vidurinių mokyklų tarpe) sporto klubas „DŽIUGAS“, kuriam vadovavo mokytojas Vytautas Giedraitis. Daug nuveikta ir užklasinėje veikloje: septynerius metus iš eilės mokykla iškovojo Telšių rajono moksleivių spartakiados nugalėtojos vardą, šešis kartus iš eilės šokių ratelis pelnė pirmąsias vietas tarp tautinių šokių kolektyvų. Mokyklą garsino ne tik chorai bei šokių rateliai, bet ir estradinis ansamblis „Bildukai“, pučiamųjų orkestras.

1971 m. direktoriumi tapus Zenonui Šešplaukiui mokykla buvo pirmoji rajone, kuri įvedė kabinetinę sistemą. Jo vadovavimo metais mokytojai kūrybingai įsirengė kabinetus.

1973-1974 m. mokinių skaičius siekė bemaž 1800. Mokykloje, statytoje mokytis 920 mokinių, pasidarė ankšta.

Direktorių Z.Šešplaukį pakeitė Julijonas Jankauskas. 1984 metais mokykloje prasidėjo kapitalinis remontas. Pusantrų metų mokykla buvo uždaryta, o mokiniai mokėsi kitose vidurinėse mokyklose.

Didžiausi rūpesčiai teko 1985 m. paskirtam naujam mokyklos vadovui Bronislovui Žaliui. Ir vėl savotiška pradžia… Mokykla tarsi atgimė iš naujo. 2001 m. mokyklai suteiktas „Germanto“ vardas. Iki 2004 m. mokyklos direktorius Br.Žalys vadovavo draugiškam ir darniam mokyklos kolektyvui. Net 20 buvusių auklėtinių grįžo dirbti į savo mokyklą. Nuo 2004 metų mokyklai vadovauja buvusi auklėtinė Alma Mikienė.

Mokykla didžiuojasi savo mokiniais – šiandien žinomais mokslininkais, menininkais, sportininkais. Tai Egidijus Aleksandravičius, Gediminas Vitkus, Elmundas Žalys, Saulius Norvaiša, Kęstutis Jablonskis, Lina Bocytė, Laimutis Sėdžius, Algimantas Žukauskas, Loreta Berūkštienė, Egidijus Remėza, Ineta Stasiulytė, Ineta Beglecovaitė ir kt.

Šiandien mes galime didžiuotis gausiu būriu kvalifikuotų pedagogų, kurių mokiniai garsina mokyklą savo darbais visoje respublikoje. Mokykloje suburti meno saviveiklos ir sporto kolektyvai, kurie yra nuolatiniai rajoninių ir respublikinių renginių dalyviai ir prizininkai. LIK-ai, krikštynos, meninio skaitymo, valso ir polkos konkursai, muziejaus ir teatro dienų minėjimai, įvairios dalykinės savaitės – tai tik dalelė renginių, kurie vyksta mokykloje kiekvienais metais.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”