Pradžia » Sveikatos priežiūros specialistas

Noriu paskaityti apie

Sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros specialistas

  • Teikia pirmąją medicinos pagalbą.
  • Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gauna informaciją apie moksleivio sveikatą ir įtraukia į moksleivio sveikatos istoriją, tvarko kitą medicininę dokumentaciją.
  • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi progimnazijoje, kontroliuoja moksleivių darbo ir poilsio režimo organizavimą, jų maitinimą, fizinio krūvio dozavimą kūno kultūros užsiėmimuose.
  • Analizuoja moksleivių sergamumą ir kas pusmetį apie jų sveikatą pateikia rekomendacijas klasių auklėtojams ir mokyklos vadovams.
  • Dalyvauja moksleivių sveikatingumo ugdyme, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis.
  • Organizuoja ir pats veda prevencines paskaitas apie sveiką gyvenseną.

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”