Pradžia » eTwinning

Category Archives: eTwinning

Noriu paskaityti apie

Integruota pamoka- mokymai

Šias metais 2a klasė ir 7b klasė dalyvauja eTwinning projektuose „Baltic Sky” ir „We Want To Plant Trees”. Viena iš užduočių mokyklos pristatymas, kadangi antrokai dar maži, tai septintokai sutiko pamokyti, kaip dirbti su programa Canva. Taigi, vyko 2a ir 7b anglų kalbos integruota pamoka, kurioje kiekvienas gavo užduotį pristatyti tam tikrą mokyklos dalį bendradarbiaujant porose. Septintokas dirbo kartu su antroku mokydamas, kaip įkelti nuotrauką, kaip parašyti tekstą bei kaip viską apipavidalinti. Septintokams reikėjo parašyti angliškai. Visą pamoką vyko diskusija, intensyvus darbas, mokiniai kūrė pristatymus. Antrokai džiaugėsi galimybę mokytis iš vyresnių mokinių. Dalinamės sukurtais rezultatais.

Presentation of school

L. Ribkauskienė ir G. Raudonienė

eTwinning projektas „Be Ready 4English Twist” ir pirmasis mokinių nuotolinis susitikimas

Šias mokslo metais 8a klasė dalyvauja tarptautiniame projekte „Be Ready 4English Twist”. Šio projekto tikslas lavinti mokinių kalbos vartojimo įgūdžius, komunikacinius, skaitmeninius ir pilietiškumo kompetencijas. Šio projekto metu skatinsime mokinius pastiprinti kalbėjimo įgūdžius vaizdo konferencijų metu. Mokiniai diskutuos įvairiomis temomis. Viena iš pirmųjų vaizdo nuotolinė konferencija įvyko gruodžio 19 dieną vakare. Visų šešių šalių: Lietuvos, Gruzijos, Rumunijos, Italijos, Turkijos ir Graikijos mokiniai susitiko pirmam susitikimui, jo metu mokiniai trumpai prisistatė apie save ir savo mėgstamas veiklas, vėliau pristatė šalių komandos paruoštus pristatymus apie Kalėdų ir Naujųjų metų tradicijos savo šalyse ir susitikimo pabaigoje smagiai pasitikrinome ką išgirdome, ką sužinojome Kahoot žaidime. Daug džiaugsmo ir emocijų suteikė susitikimas, džiaugiamės nuostabiu bendravimu su partneriais ir lauksime kitų susitikimų.
Mokytoja G. Raudonienė

Metinė nuotolinė eTwinning Mokyklų konferencija 

Gruodžio 7-9 dienomis vyko metinė nuotolinė eTwinning mokyklų konferencija  „eTwinning Schools as Inclusive and Innovative Learning Organisations” (eTwinning mokyklos kaip įtraukties ir inovacijų mokymo organizacijos), kurios tikslas nustatyti, pabrėžti, dalytis, skatinti, skleisti ir toliau plėtoti įtraukią ir novatorišką eTwinning mokyklų praktiką, taip pat skatinant eTwinning mokyklų misijos elementų sinergiją, išryškinančią inkliuzinio požiūrio aspektus.
Pranešėjas M. Madison pabrėžė, kad nors kuriant įtraukaus mokymosi organizacijas reikia aiškiai apibrėžtos politikos, kuri vėliau įgyvendinama per gerą praktiką, tikroji įtrauktis turėtų būti grindžiama nuolatiniu apmąstymu ir naujovėmis, skatinančiomis ryšį ir gerovę. Organizaciniu lygmeniu įtraukimas apima sisteminio tobulinimo procesą, įkūnijantį turinio, metodų, požiūrių, struktūrų ir strategijų pokyčius ir modifikacijas, siekiant įveikti kliūtis. Dr. Naomi van Stapele akcentavo, kad tikrasis katalizatorius siekiant didesnio įtraukimo į švietimo įstaigas yra mokinio ir mokytojo partnerystė klasėse. O kaip pasiekti mokymosi kokybę, kai daug iššūkių turi įvairių tautybių mokiniai esantys mokykloje, pristatė dr. J. Peeters. Mes turime formuoti įgūdžius mokykloje, bet kaip mokyti, kad mokiniai įgytų įgūdžius, tiek mokytojui, tiek mokiniui yra sumaištis. Į klausimą, kas labiausiai pasiekia mokinius, ji atsakė – tai praktika. Labiausiai pasiekiami metodai tokie, kaip Zimmermano modelis – prieš, per, po mokymas, lobių paieška, leisti mokiniams praktikuotis ir duoti erdvės bei leisti klysti, parodyti skirtingus mokymosi kelius. Taip pat Loredana Popa pristatė įžaidybinimo metodą, naudojamą mokymuisi už klasės ribų. Mokiniai naudojasi savo tėvais kaip ištekliais, vykdo misija pagrįstą veiklą, savo komandose atlieka įvairius vaidmenis ir prisiima atsakomybę už savo sprendimus. Pranešėjos N. Tzitzi and A. Kougiourouki kalbėjo apie projektais ir problemomis grįstą mokymąsi naudojantis programa eTwinning. Mokiniai turi būti pasirengę ugdyti bendradarbiavimo ir problemų sprendimo įgūdžius. Jie turėtų pasitelkti technologijas ir savo vaizduotę, kad pasiūlytų kūrybiškus sprendimus.
Konferencijoje ne tik pasisakė pranešėjai, bet ir vyko darbas grupėse, kuriose iškėlėme problemas ir pasiūlėme sprendimo būdus, į ką reikia atkreipti dėmesį didinant įtrauktį ir inovatyvumą mokyklose. Baigiamojoje dalyje buvo pristatomi grupių darbo rezultatai.
Taigi, tradicinės mokyklos keitimas į įtraukią ir novatorišką mokyklą yra transformacinis procesas, reikalaujantis požiūrio pasikeitimo. Tam reikia laiko ir komandinio darbo tarp mokyklos darbuotojų, mokinių ir bendruomenės. 
Mokytoja G.Raudonienė

Tarptautinis „Erasmus+“ seminaras „Language Policy and the European Strategies“ Lisabonoje, Portugalijoje

2022 m. gruodžio 5-6 dienomis Lisabonoje, Portugalijoje, vyko tarptautinis „Erasmus+” seminaras  Language Policy and the European Strategies”(Kalbų politika ir Europos strategijos), kuris buvo skirtas visų formaliojo švietimo sektorių – bendrojo ugdymo, profesinio mokymo, suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo ir studijų – institucijų atstovams. Šioje konferencijoje dalyvavo keturios atstovės iš Lietuvos. Pagrindinis šio renginio tikslas – kurti partnerystes tarp institucijų iš keturių pakviestų dalyvauti sektorių, siekiant rengti projektus daugiakalbystės tema. Buvo pristatytos gairės ir informacija, skirta įkvėpti visus dalyvius – tarp jų ir tuos, kurie turi mažai ar visiškai neturi patirties planuojant ir plėtojant europinių partnerysčių projektus, ir tuos, kurie jau turi patirties plėtojant projektus daugiakalbėms grupėms, ir yra suinteresuoti strategine plėtra.

Konferencijoje buvo paliestos labai svarbios sritys susijusios su daugiakalbystę. Europos Sąjungoje šiuo metu yra kalbama 24 oficialiosios kalbomis, tačiau vis tik susiduriama su sunkumais suprasti kitas kalbas. Daugiakultūriškumas yra tiesiog būtinas mokantis visa gyvenimą. Įvairių Europos šalių mokyklose yra pastebima tendencija, kad jauni žmonės puikiai kalba antra kalba, bet prasčiau sekasi mokytis trečiosios. Tik 36 proc. jaunų žmonių geba sklandžiai komunikuoti užsienio kalba, nors jie ir mokosi užsienio kalbų.  Europos Komisijos atstovė akcentavo, kad 2023 metais didžiausias dėmesys bus skiriamas skaitmeninėms ir kalbų kompetencijoms stiprinti, tai ir bus svarbiausi programos „Erasmus+” prioritetai. Dabartiniame pasaulyje daugiakalbystė yra kritinio mąstymo kompetencija. Nes Europa nėra tik 24 kalbos, ji yra daug platesnė. Savo gimtosios kalbos negalima slėpti, kiekviena kalba turi būti integruojama tiek kasdieniame bendravime, tiek ugdymo procese. Daugiakalbystė yra Europos širdis, vizija, ateitis, bet mes turime švęsti ne daugiakalbystę, bet translingvistiškumą, nes galime bendrauti tarptautiniais žodžiais, kuriuos naudodami randame vieni su kitais bendrystę.

Taigi, daugiakalbystė yra iššūkis kiekvienai švietimo įstaigai, nes tautos ir šalys maišosi tarpusavyje ir daugėja mokinių mokyklose kalbančių įvairiomis kalbomis. Bet viena aišku, kad mes, mokytojai, mokiniams esame tarsi keltas į bendrystę ir įsitraukimą į kasdienį gyvenimą savo šalyje.

Mokytoja G. Raudonienė

ETwinning projektas „Christmas in our country”

1a klasės mokiniai ir mokytoja Sonata dalyvauja „eTwinning” programos projekte „Christmas in our country”. Projekto dalyviai – mokiniai iš Italijos, Graikijos, Lenkijos, Austrijos, Lietuvos ir Turkijos. Kiekvienas vaikas gamino kalėdinius atvirukus ir rašė sveikinimus projekto draugams. 1a klasė jau išsiuntė šventinius atvirukus į Lenkiją.
Mokytoja S. Liaudanskienė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”