Pradžia » Korupcijos prevencija

Noriu paskaityti apie

Korupcijos prevencija

Telšių „Germanto“ progimnazijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymu V-58 patvirtintas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį bus teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie pareigybes siekiantį eiti asmenį, sąrašas:
1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriems klausimams.

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS IR PRIEMONIŲ PLANAS

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”