Pradžia » Metodinė taryba

Noriu paskaityti apie

Metodinė taryba

Mokyklos metodinė taryba – mokyklos metodinių grupių pirmininkus jungianti taryba, kuri organizuoja ir koordinuoja metodinių grupių veiklą.

METODINĖS TARYBOS FUNKCIJOS:

  • Kartu su mokyklos vadovais formuoja ugdymo turinio politiką, nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus mokykloje.
  • Koordinuoja mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, telkdama mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.
  • Analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
  • Inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, pagalbos mokytojui institucijomis ir kt.
  • Kartu su mokyklos vadovais analizuoja ir planuoja ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą.
  • Esant poreikiui vertina mokytojų metodinius darbus bei mokytojų praktinę veiklą.
  • Teikia siūlymus mokyklos vadovams, metodinėms grupėms, mokyklos tarybai.

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS

1. Audronė Pavelskienė – metodinės tarybos pirmininkė

2. Raimonda Skiotienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

3. Rasa Klemanskienė – kalbų metodinės grupės pirmininkė

4. Janina Bružaitė – gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

5. Lina Simutienė – gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkės pavaduotoja

6. Rita Žukauskienė – menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”