Noriu paskaityti apie

Mano Kalėdos 2022!

5a

5b

6a

6b

Linksmų šventų Kalėdų!

 

Kalėdiniai skaitymai

     

Paskutinę adventinę savaitę 1b klasėje vyko Kalėdiniai skaitymai. Vaikai, patogiai įsitaisę ant pagalvėlių prie eglutės, klausėsi skaitomos knygos ,,Kalėdos! Kalėdos!“. Jauki ir įkvepianti Kęstučio Kasparavičiaus knyga vaikams apie ne tik žmonių, bet ir žvėrelių laukiamą šventę.

Garsinis skaitymas turtina vaizduotę, žodyną, ugdo empatiją, gebėjimą atpažinti ir suprasti jausmus. Knygutė ,,Kalėdos! Kalėdos!“ sukūrė šventinę nuotaiką.

Bibliotekininkė S. Vilčinskienė
Mokytoja V. Dauginienė

 

Septintokai kūrė Kalėdinius sveikinimus su microbitais

Paskutinę savaitę prieš Kalėdines atostogas septintokai informacinių technologijų pamokos metu susipažino su microbitų sandara, mokėsi juos programuoti. Smagu, kad visiems pavyko ne tik sukurti Kalėdinį sveikinimą, bet ir suprogramuoti pirmąją savo šventinę animaciją microbitui. Kviečiame pasidžiaugti: https://youtu.be/LNeO6yDZyVk

Mokytoja L. Lienienė

 

eTwinning projektas „Be Ready 4English Twist” ir pirmasis mokinių nuotolinis susitikimas

Šias mokslo metais 8a klasė dalyvauja tarptautiniame projekte „Be Ready 4English Twist”. Šio projekto tikslas lavinti mokinių kalbos vartojimo įgūdžius, komunikacinius, skaitmeninius ir pilietiškumo kompetencijas. Šio projekto metu skatinsime mokinius pastiprinti kalbėjimo įgūdžius vaizdo konferencijų metu. Mokiniai diskutuos įvairiomis temomis. Viena iš pirmųjų vaizdo nuotolinė konferencija įvyko gruodžio 19 dieną vakare. Visų šešių šalių: Lietuvos, Gruzijos, Rumunijos, Italijos, Turkijos ir Graikijos mokiniai susitiko pirmam susitikimui, jo metu mokiniai trumpai prisistatė apie save ir savo mėgstamas veiklas, vėliau pristatė šalių komandos paruoštus pristatymus apie Kalėdų ir Naujųjų metų tradicijos savo šalyse ir susitikimo pabaigoje smagiai pasitikrinome ką išgirdome, ką sužinojome Kahoot žaidime. Daug džiaugsmo ir emocijų suteikė susitikimas, džiaugiamės nuostabiu bendravimu su partneriais ir lauksime kitų susitikimų.
Mokytoja G. Raudonienė

Metinė nuotolinė eTwinning Mokyklų konferencija 

Gruodžio 7-9 dienomis vyko metinė nuotolinė eTwinning mokyklų konferencija  „eTwinning Schools as Inclusive and Innovative Learning Organisations” (eTwinning mokyklos kaip įtraukties ir inovacijų mokymo organizacijos), kurios tikslas nustatyti, pabrėžti, dalytis, skatinti, skleisti ir toliau plėtoti įtraukią ir novatorišką eTwinning mokyklų praktiką, taip pat skatinant eTwinning mokyklų misijos elementų sinergiją, išryškinančią inkliuzinio požiūrio aspektus.
Pranešėjas M. Madison pabrėžė, kad nors kuriant įtraukaus mokymosi organizacijas reikia aiškiai apibrėžtos politikos, kuri vėliau įgyvendinama per gerą praktiką, tikroji įtrauktis turėtų būti grindžiama nuolatiniu apmąstymu ir naujovėmis, skatinančiomis ryšį ir gerovę. Organizaciniu lygmeniu įtraukimas apima sisteminio tobulinimo procesą, įkūnijantį turinio, metodų, požiūrių, struktūrų ir strategijų pokyčius ir modifikacijas, siekiant įveikti kliūtis. Dr. Naomi van Stapele akcentavo, kad tikrasis katalizatorius siekiant didesnio įtraukimo į švietimo įstaigas yra mokinio ir mokytojo partnerystė klasėse. O kaip pasiekti mokymosi kokybę, kai daug iššūkių turi įvairių tautybių mokiniai esantys mokykloje, pristatė dr. J. Peeters. Mes turime formuoti įgūdžius mokykloje, bet kaip mokyti, kad mokiniai įgytų įgūdžius, tiek mokytojui, tiek mokiniui yra sumaištis. Į klausimą, kas labiausiai pasiekia mokinius, ji atsakė – tai praktika. Labiausiai pasiekiami metodai tokie, kaip Zimmermano modelis – prieš, per, po mokymas, lobių paieška, leisti mokiniams praktikuotis ir duoti erdvės bei leisti klysti, parodyti skirtingus mokymosi kelius. Taip pat Loredana Popa pristatė įžaidybinimo metodą, naudojamą mokymuisi už klasės ribų. Mokiniai naudojasi savo tėvais kaip ištekliais, vykdo misija pagrįstą veiklą, savo komandose atlieka įvairius vaidmenis ir prisiima atsakomybę už savo sprendimus. Pranešėjos N. Tzitzi and A. Kougiourouki kalbėjo apie projektais ir problemomis grįstą mokymąsi naudojantis programa eTwinning. Mokiniai turi būti pasirengę ugdyti bendradarbiavimo ir problemų sprendimo įgūdžius. Jie turėtų pasitelkti technologijas ir savo vaizduotę, kad pasiūlytų kūrybiškus sprendimus.
Konferencijoje ne tik pasisakė pranešėjai, bet ir vyko darbas grupėse, kuriose iškėlėme problemas ir pasiūlėme sprendimo būdus, į ką reikia atkreipti dėmesį didinant įtrauktį ir inovatyvumą mokyklose. Baigiamojoje dalyje buvo pristatomi grupių darbo rezultatai.
Taigi, tradicinės mokyklos keitimas į įtraukią ir novatorišką mokyklą yra transformacinis procesas, reikalaujantis požiūrio pasikeitimo. Tam reikia laiko ir komandinio darbo tarp mokyklos darbuotojų, mokinių ir bendruomenės. 
Mokytoja G.Raudonienė

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”